6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13’üncü maddesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarihli ve E-23635644-249-54065 sayılı yazılarına istinaden Valilik tarafından belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün (Erkek Berber ve Kuaförleri- Pazar, Kadın Kuaförleri- Salı, Güzellik Salonları-Pazar)(Belirli dönemler hariç) kapalı olması uygulaması 1 TEMMUZ 2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Üyelerimize önemle duyurulur