Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 14.11.2023 tarihli ve 12441 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak; İtalya’nın bazı bölgelerinde, Ekim 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere Euro-3 ve Euro-4 standartlarındaki araçların yük taşımalarına izin verilmeyeceği belirtilmekte ve söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bir örneği ekte iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.