Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2022 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2022 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2023 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

2023 yılı Tekel Ruhsatı süre uzatma işlemi için başvuru süresi 31 Mart 2023 Cuma günü sona ermektedir.

Tekel ruhsatlarının sürelerini uzatmak isteyen satıcıların aşağıda yazan ödeme tutarını yatırdıktan sonra;

📌Belediye İşyeri Açma Ruhsatı

📌Banka Dekontu

📌Tekel Ruhsatı

ile birlikte İlçe Tarım Müdürlüğü’ ne giderek ruhsatlarını sistem üzerinden onaylatmaları zorunludur. 31 Mart 2023 tarihine kadar İlçe Tarım Müdürlüğü’ ne başvurulmadığı takdirde ruhsatların iptal edileceği belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Duyuru/246/2023-Yili-Satis-Belgesi-Sure-Uzatim-Islemlerine-Iliskin-Duyuru