Sayın Üyemiz, 22-26 Şubat haftasında ekonomide yaşanan gelişmelerin derlendiği TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni ni bilgilerinize paylaşıyoruz.