Temel Değerler

“İlçeye duyarlı, güvenilir, işbirliğine açık, ulaşılabilir, araştırmacı rehberlik”