Simav Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Kanunu ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Yönetmeliği’nin 10. maddesinde ‘Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Oda-Borsa Meslek Komitesi Seçimleri Ekim ayında başlar, Kasım ayı içinde bitirilir.’ denilmesi üzere 03 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan Oda-Borsa Meslek Komitesi seçimlerinin taslak çalışmaları ve seçim takvimi hazırlanarak Odamız Genel Sekreterliği tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bunulmuştur. Aynı süre içerisinde ilgili Seçim Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince vergi mükellefiyetlerin kontrolüne davete çağırılması için Odamız Genel Sekreterliği tarafından 26 Ağustos 2022 tarihinde Basın İlan Kurumu Aracılığı ile (Seçim Yönetmeliği Gereği) Simav’ ın Sesi Gazetesinde yapılmış olan ilanda 12.09.2022-16.09.2022 olarak belirtilen tarihler sehven yanlış yazılmış olduğu görülerek üyelerimizi mağdur etmemek adına Odamız Genel Sekreterliği tarafından ivedilikle Basın İlan Kurumunun en erken tarih olarak belirlediği  30 Ağustos 2022 tarihinde düzeltme ilanı yapılarak tarihlerin 12.09.2022-16.09.2022 yerine   29.08.2022-02.09.2022 olarak düzeltilmesi istenmiş ancak ikinci ilanda da 02.09.2022 tarihi yerine 02.08.2022 tarihi sehven yanlış yazılmıştır. İki kez yapılan ilan Odamız Genel Sekreterliği tarafından çok fazla iş yükünden kaynaklı olarak Sehven Yanlış yapılmıştır. Yapılan tarih hataları ve itirazlar nedeniyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mevcut yapılmış olan başvurumuzu red ederek yapılan çalışmaların yenilenmesi kararını vermiştir.

Odamız Genel Sekreterliği tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na 13 Ekim 2022  tarihinde Seçim yapılacak şekilde hazırlanmış olan çalışmalarımız,  13 Eylül 2022 tarihinde Odamız Genel Sekreterliği tarafından İlçe Seçim Kuruluna verilmiş olup İlçe Seçim Kurulu tarafından 13 Ekim 2022 tarihinde Odamız Seçimlerinin yapılacağı tarafımıza 19 Eylül 2022 tarihinde resmi yazı ile bildirilmiştir.    

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği olarak bu seçim sürecinde Sehven hatalar yapılmış olup bu yapılan hatalarda mevcut YÖNETİM KURULUNUN sorumluluğu bulunmamakta olup iş ve işleyiş tamamen GENEL SEKRETERLİK tarafından yürütülmüştür. Simav Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman üyelerimizin yanında ve menfaatlerini gözettiğimizi belirtir, yapılan çalışmalarda üyelerimizi ve İlçemizi mağdur edecek bir durum söz konusu değildir.

Değerli Kamuoyuna önemle duyurulur.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği