Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde;
TOBB üyeleri ve paydaşları iş etiği ve uyum konularında bilgilendirilecek ve bu alandaki faaliyetlerin özellikle uluslararası rekabette kurumlara sağlayacağı avantajlar anlatılacaktır. Ayrıca etkin bir etik ve uyum
programının temel unsurlarından da bahsedilecektir.

22 Haziran Çarşamba

Saat 14.00

Katılım Adresi : https://tobb-org.zoom.us/j/96996825530?pwd=OWxKYVlZTit0MlhQaThHS1FRb0QyQT09

Şifre :744299