Sayın Üyemiz,

Esnafa kira ve hibe desteğine ilişkin ayrıntıları içeren ‘Korona virüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği programı ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre başvurular e-devlet üzerinden alınacaktır. Destek başvurularına ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülmektedir.

Tebliğ içeriğine ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği sağlanacaktır.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacaktır.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir.

Söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenmiştir.

https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri

22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında desteklenecek ekonomik faaliyetler için

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-23.pdf

24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı  Korona virüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Uygulama Esasları Hakkında tebliğe ilişkin detay için

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201224-13.htm

Bilgilerinize sunarız.

403 Forbidden

403 Forbidden


openresty