Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esaslarının Madde 9- (5)’de yer alan ‘’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım sağlayan ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanan katılımcılar e-devlet üzerinden bu belgeyi temin eder. Ayrıca bir belge düzenlenmez.” hükmü gereğince bahse konu eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar için ayrıca katılım belgesi düzenlenmeyecek/imzalanmayacak olup, eğitimi başarı ile bitiren katılımcılara e-devlet üzerinden katılım belgelerine alabilecekleri konusunda ve bundan sonrada düzenlenecek olan Girişimcilik Eğitimine katılım sağlayacak kişilere duyurulur.