Zafer Kalkınma Ajansı 2018 yılı iki mali destek programı proje teklif çağrılarını açıkladı. Birinci mali destek programı olan Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) kapsamında imalat sanayisinde faaliyet göstermekte olan KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi-teknoloji transferi, uluslararasılaşma ve markalaşmaya yönelik projelerine toplamda 800 Bin TL’ye varan hibe desteği verilecektir. İkinci mali destek programı olan Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) kapsamında ise kamu kurumları, belediyeler, il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb. kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki altyapı projelerine ise 1.2 Milyon TL’ye varan hibe desteği verilecektir. Bu iki mali destek ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı 10 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14:00-16:30 arasında, Proje Yazma Eğitimi ise 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 10:00-17:30 arasında Simav Kaymakamlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Odamız üyelerine önemle duyurulur.